Şirketiniz Bağımsız Denetime Tabi mi ?

  • Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumu'na (KGK) uygun bağımsız denetim hizmetleri sunmak, raporlar hazırlamak. 
  • Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında denetim hizmetleri sunmak, raporlar hazırlamak. 
  • Özel amaçlı olarak (UFRS/TFRS) raporlar hazırlamak 
  • Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatına uygun bağımsız denetim çalışmalarında danışmanlık yapmak ve eğitim vermek. 
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) mevzuatına uygun bağımsız denetim çalışmalarında danışmanlık yapmak ve eğitim vermek. 
  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mevzuatına uygun bağımsız denetim çalışmalarında danışmanlık yapmak ve eğitim vermek.