Halka Arza Hazır mısınız ?

Halka Arz Proje Yönetimi

Halka Arz Projesi ve Metodolojimiz
1). Finansal Due Dilligence: Şirketi ölçebilmek ve ölçüleni yönetebilmek adına size en sağlıklı Finansman önerileri sunmak için Durum Tespit çalışması
2).Tespit Sonrası Düzeltme İşlemleri: Halka Arz edilebilmeniz için gerekli UFRS’ye dönüşecek Mali Tablolara hazırlıkların yapılması
3). En Uygun Tarafların Seçimi: Halka Arzda yer alan tarafların seçiminde destek olunması
4). Halka Arz İzahnamesinin Hazırlanması: SPK tarafından onaylanacak Halka Arz İzahnamesinin hazırlanarak işverene ve aracı kuruma imzalanmak üzere sunulması
5). Başvuru Formlarının Hazırlanması: SPK, İMKB, MKK ve benzeri resmi kurum ve kuruluşlarla iletişim kurulması, söz konusu kuruluşlara sunulacak başvuru form ve belgelerinin hazırlanması
6). Halka Arz Proje Yönetimi: İlgili tarafların koordine edilmesi ve birlikte yönetilmesi
7). SPK Mevzuatına Uyum Hizmetleri: İşveren ana sözleşmesinin ve ilgili evraklarının  SPK mevzuatına uyumlu hale getirilmesi
8). Fiyat Tespit Raporu: Aracı Kurumun belirleyeceği fiyat tespitine aktif katılım
9). Halka Arz ve Sonrası Süreç Danışmanlığı

Neden Halka Arz ?
1). Finansman Temini: Uzun dönemli geri ödemesiz finansman
2). Likidite: Hisse senetlerini likit ve teminat olarak kullanabilir hale gelmesi
3). Kurumsallaşma: Sürdürülebilir, sağlıklı büyüyen ve büyümeyi yönetebilen bir şirket olma
4). Kredibilite Artışı: Bankalar, Müşteriler, Yatırımcılar
5). Bilinirlik: Marka bilinirliliği, Ücretsiz Uluslararası PR imkanı

Halka Arza Hazır mısınız?
Finansal Due Dilligence çalışması yaptırarak, Halka Arza ve Yabancı ortağa ne kadar hazır olduğunuzu öğrenebilirsiniz.
  • Muhasebe ve Finans Altyapınız Yeterli mi?
  • Kurumsal Yönetim Stratejileri uygulanıyor mu?
  • Şirketin Önemli Hukuki Problemlerin var mı?
  • Raporlama Altyapısı Yeterli mi?
  • Yeni Sermayenin kullanım alanları ve iş planı hazır mı?