Halka Arzlar İçin Teşvik Getirildi: Kurumlar Vergisi İndirimi

17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile vergi hukukunu ilgilendiren birçok hususta çeşitli değişiklikler yapıldı.

Bu değişikliklerden en önemlisi ise sermaye piyasaları için geldi. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32. maddesinde yapılan değişiklik ile, Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere halka arz edilen kurumlara vergi indiriminden yararlanma fırsatı getirildi.

Tebliğ Ne Amaçlıyor?
Değişiklik uyarınca, Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere ve sermayesinin en az %20'sini temsil eden payları halka arz edilen kurumların kurumlar vergisi oranı, payların ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemi boyunca (normal oran olan %20 üzerinden) iki (2) puan indirimli olarak uygulanacak.

Bununla birlikte söz konusu vergi indirimi bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerine uygulanmayacak.

Sonuç
Halka açılmayı planlayan şirketlere vergi giderleri bakımından 5 yıl süreli önemli bir teşvik getirilmiş oldu.