2021 Yılında Halka Açılacak Şirketlere Büyük Kolaylık Getirildi

SPK, Kurul Karar Organı’nın 04/02/2021 tarih ve 6/166 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru:

İçinde bulunduğumuz COVID-19 pandemisinin şirketlerin iş ve işlemlerinde meydana gelen zorlukların hafifletilmesi, halka açılmayı planlayan ortaklıklara esneklik sağlanması, aracı kurumlara bu ortaklıkları daha kapsamlı inceleyebilmeleri için imkan tanınması, ilk halka arz işlemlerinin belli bir tarih aralığına sıkışmasının önlenmesi ve ayrıca payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların izahnamelerinin yatırımcılar tarafından inceleme sürelerinin uzatılması ve bu suretle sermaye piyasalarının güvenilir, etkin ve şeffaf bir şekilde gelişimine katkı sağlanması amacıyla, Şubat - Mayıs 2021 dönemi içerisinde halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk defa halka arz edilmesi işlemlerinde;

i) II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 11'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen izahnamede yer alacak ve özel bağımsız denetimden geçirilecek finansal tabloların belirlenmesine ilişkin satış dönemlerinde, ilgili satış dönemlerinin aşağıdaki şekilde uygulanmasına;
 

 

Satış Dönemi

İzahnamede Yer Alacak ve Özel Bağımsız Denetimden Geçirilecek Finansal Tablolar

1

1 Ocak – 1 Mart

Son üç yıllık ya da içinde bulunulan yıldan önceki üç yıllık finansal tablolar ile dokuz aylık ara dönem finansal tablolar

2

2 Mart - 31 Mayıs

Son üç yıllık finansal tablolar

 

Satışın başladığı tarihin ilgili tablolarda yer alan her bir dönemin bitiş tarihinden sonraki döneme denk gelen bir tarih olması durumunda; bir sonraki dönemde kullanılması esas olan bağımsız denetimden geçmiş son dönem finansal tablolar izahnameye ek olarak verilmesinde uygulanan on beş günlük ek sürenin otuz gün olarak dikkate alınmasına,